Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę prawną firm i osób fizycznych, zarówno na zasadzie stałej współpracy, jak i prowadzenia indywidualnych spraw w większości dziedzin prawa. W codziennej pracy współpracujemy z rzeczoznawcami, doradcami podatkowymi, notariuszami i specjalistami z wielu dziedzin. Zapewniamy obsługę prawną w języku niemieckim i angielskim

Poruszamy się biegle w wielu obszarach prawa, istnieją jednak dziedziny, które dominują w działalności kancelarii. Należą do nich:

Column 1

 • bieżące doradztwo dla podmiotów gospodarczych,
 • sporządzanie i opiniowanie umów i dokumentów handlowych,
 • zakładanie, rejestrowanie, przekształcanie spółek, w tym przygotowanie uchwał i pozostałej dokumentacji oraz reprezentacja w Krajowym Rejestrze Sądowym, rejestracja fundacji i stowarzyszeń, optymalizacja podatkowa,
 • prowadzenie sporów przed sądami administracyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem spraw podatkowych,
 • sądowe egzekwowanie należności na rzecz podmiotów gospodarczych,
 • prowadzenie wszystkich spraw sądowych związanych z działalnością podmiotu gospodarczego, sprawy trudne, wielowątkowe i nietypowe,
 • due diligence przedsiębiorstw,
 • zwalczanie nieuczciwej konkurencji.
 • obsługa prawna procesu inwestycyjnego na wszystkich etapach, w tym: decyzja o warunkach zabudowy, pozwolenie na budowę, umowy o prace projektowe, zastępstwo, inwestycyjne, generalne wykonawstwo, podwykonawstwo, spory na tle wykonywania umów,
 • reprezentacja w postępowaniu administracyjnym we wszystkich instancjach oraz przed sądami administracyjnymi,
 • due diligence (audyt prawny) nieruchomości inwestycyjnych przed zawarciem transakcji,
 • zaskarżanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i decyzji o warunkach zabudowy, przygotowanie opinii prawnych,
 • odszkodowania za spadek wartości nieruchomości spowodowany uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
 • opłaty planistyczne i adiacenckie – doradztwo, reprezentacja właścicieli nieruchomości w postępowaniu administracyjnym i sądowo administracyjnym w celu zmniejszenia lub uchylenia opłat,
 • odszkodowania za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne, reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu administracyjnym,
 • wywłaszczenia – reprezentacja w postępowaniu administracyjnym oraz w sprawie odszkodowań za wywłaszczenia,
 • obsługa prawna transakcji w obrocie nieruchomościami, zabezpieczenie transakcji, aspekty podatkowe, reprezentacja w sporach na tle wykonania umów,
 • reprezentacja w sprawach o zniesienie współwłasności nieruchomości, wyodrębnianie lokali, podział nieruchomości, reprezentacja w sporach prawnych pomiędzy współwłaścicielami nieruchomości,
 • obsługa właścicieli kamienic i zarządców nieruchomości – sądowe egzekwowanie należności czynszowych, sprawy eksmisyjne, zaskarżanie uchwał wspólnot mieszkaniowych,
 • odszkodowanie od gminy za niedostarczenie lokalu socjalnego - reprezentacja przed sądem,
 • pomoc prawna w przypadku umów przedwstępnych i deweloperskich,
 • reprezentacja w sprawach o zasiedzenie,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym, aktualizacja stanu prawnego ksiąg wieczystych,
 • obsługa prawna najmu wielkopowierzchniowego, opiniowanie umów, spory sądowe,
 • wszystkie nietypowe i skomplikowane sprawy dotyczące nieruchomości.
 • służebność przesyłu – reprezentacja właścicieli nieruchomości w sporze z przedsiębiorstwami przesyłowymi, uzyskiwanie odszkodowań za zajęcie nieruchomości,
 • wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z nieruchomości,
 • wykup nieruchomości.

Column 2

 • kompleksowa obsługa produkcji filmowych i firm producenckich - dostosowanie struktury do charakteru produkcji, przygotowanie i negocjowanie umów (dystrybucja, koprodukcja, nabycie praw do scenariusza/adaptacji, utworów muzycznych, reżyseria, prawa pokrewne od artystów wykonawców), konsultacje na etapie przedprodukcji i developmentu.
 • clearing praw na potrzeby produkcji filmowych, tv i działalności wydawniczej,
 • obsługa pracowni architektonicznych i firm designerskich – przygotowanie i opiniowanie umów, prawne ściganie naruszeń praw autorskich oraz pomoc prawna w sporze z inwestorem,
 • reprezentacja artystów w zakresie naruszeń praw autorskich,
 • reprezentacja w sprawach o naruszenie dóbr osobistych i ochronę wizerunku,
 • zabezpieczenie własności intelektualnej w Internecie, ściganie naruszeń,
 • obrona w sprawach o naruszenie znaków towarowych i praw autorskich,
 • doradztwo w zakresie e-commerce i e-rozrywki,
 • spory o domeny internetowe.
 • zwrot nieruchomości wywłaszczonych, znacjonalizowanych oraz przejętych na podstawie dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej – reprezentacja przed organami, administracji, sądami administracyjnymi i powszechnymi, doradztwo na rzecz byłych właścicieli i ich spadkobierców,
 • zwrot znacjonalizowanych ruchomości (dzieła sztuki, meble etc.) oraz innych aktywów (akcje, bony skarbowe) – reprezentacja w negocjacjach i postępowaniach sądowych,
 • regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych i pomoc prawna w sprawach spadkowych, w tym prowadzonych za granicą,
 • obsługa prawna obrotu gruntami rolnymi, reprezentacja w kontaktach z ANR, pomoc prawna przy wykupie gruntów przez spadkobierców byłych właścicieli ziemskich.
 • stwierdzenie nabycia spadku – reprezentacja w postępowaniu sądowym,
 • dział spadku – reprezentacja w negocjacjach i postępowaniu sądowym,
 • regulowanie stanów prawnych w księgach wieczystych,
 • sprawy o zachowek – reprezentacja w postępowaniu sądowym,
 • ustalanie kręgu spadkobierców i reprezentacja w postępowaniach spadkowych za granicą.
 • obrona w sprawach karnych gospodarczych (m.in. oszustwo, działanie na szkodę spółki, przywłaszczenie),
 • obrona w sprawach przestępstw urzędniczych i menedżerskich,
 • obrona przedsiębiorcy w sprawach na podstawie ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych,
 • reprezentacja w sprawach z oskarżenia prywatnego (m. in. zniesławienie, znieważenie),
 • obrona w sprawach karno-skarbowych oraz wykroczeniowych.

Zespol_intro_1

Absolwent Liceum św. Marii Magdaleny w Poznaniu. W latach 2000-2005 odbył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2001-2003 studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2003-2004 stypendium zagraniczne na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Zurychu (Szwajcaria). W roku 2005 przyjęty na aplikację sądową.

Zespol_intro_2

W latach 2006-2009 odbył aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej, zakończoną egzaminem adwokackim. Karierę prawniczą rozpoczął w 2003 roku, najpierw w jednej z renomowanych kancelarii poznańskich, a od 2010 roku we własnej kancelarii. W kancelarii nadzoruje pion zajmujący się nieruchomościami i procesem inwestycyjnym oraz dział prawa własności intelektualnej ze szczególnym uwzględnieniem rynku filmowego. Posługuje się językiem angielskim i niemieckim. Prywatnie zajmuje go gra w tenisa, piłkę nożną i czytanie.

Sara Til Dąbrowska, adwokat
sara.dabrowska@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracę magisterską poświęciła zagadnieniom partnerstwa publiczno-prywatnego i zamówień publicznych. Odbyła aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej zakończoną egzaminem adwokackim w 2013 roku. W kancelarii zajmuje się głównie procesami gospodarczymi oraz prawem nieruchomości. Posługuje się językiem angielskim.
Marta Ceglarz-Borowska, adwokat
m.ceglarz@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Uprawnienia adwokata uzyskała w 2011 roku. Od 2018 roku z zespole naszej kancelarii, gdzie zajmuje się obsługą sporów sądowych, zagadnieniami dotyczącymi nieruchomości i prawem karnym. Posługuje się językiem angielskim.
Monika Ratajczak, radca prawny
m.ratajczak@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W latach 2016-2019 odbyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu, zakończoną pozytywnie złożonym egzaminem radcowskim. Ukończyła również Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji organizowane przez Instytut Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. W kancelarii doradza w sprawach z zakresu własności intelektualnej, nieuczciwej konkurencji, ochrony konkurencji i konsumentów, dóbr osobistych i zobowiązań oraz przy zawieraniu umów (w szczególności w zakresie IT oraz w zakresie produkcji filmowej).Posługuje się językiem angielskim oraz francuskim.
Joanna Suliga, adwokat
j.suliga@przybecki.pl
Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami z zakresu prawa nieruchomości, w tym reprywatyzacją oraz obsługą firm deweloperskich. Posługuje się językiem angielskim. Utytułowana zawodniczka w jeździectwie i talent muzyczny.
Magdalena Wilczyńska, aplikantka adwokacka
m.wilczynska@przybecki.pl
Absolwentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z własnością intelektualną, obsługą przedsiębiorstw oraz najmem. Posługuje się językiem angielskim.
Aleksandra Urbańska, aplikantka radcowska
a.urbanska@przybecki.pl
Absolwentka prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od stycznia 2021 roku aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z obsługą przedsiębiorców, prawem rzeczowym, prawem nieruchomości. Posługuje się językiem angielskim.
Oskar Dziok, aplikant radcowski
o.dziok@przybecki.pl
Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od stycznia 2021 roku aplikant radcowski przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się zagadnieniami związanymi z obsługą przedsiębiorców, prawem handlowym i zagadnieniami związanymi z Krajowym Rejestrem Sądowy. Pasjonat rugby. Posługuje się językiem angielskim.
Andrzej Strózik, legal assistant
a.strozik@przybecki.pl
Student prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z prawem gospodarczym.
Zofia Barełkowska, legal assistant
z.barelkowska@przybecki.pl
Studentka prawa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zajmuje się sprawami związanymi z prawem własności intelektualnej i produkcją filmową.

Maria Nowakowska, office manager
m.nowakowska@przybecki.pl
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii zarządza częścią administracyjną, odpowiada za rozliczenia. Posługuje się językiem angielskim.
Katarzyna Pietrzak, office assistant
k.pietrzak@przybecki.pl
Absolwentka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W kancelarii jest odpowiedzialna za kontakt z klientami, frontdesk i organizację biura. Posługuje się językiem angielskim.
Filip Błaszczyk, adwokat
f.blaszczyk@przybecki.pl
Absolwent prawa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację adwokacką przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej zakończoną egzaminem adwokackim w 2020 roku. Zewnętrzny współpracownik kancelarii, specjalista w zakresie postępowań administracyjnych, prawa budowlanego i reprywatyzacji. Posługuje się językiem angielskim.

W tym dziale prezentowane są najciekawsze sprawy, charakterystyczne dla profilu kancelarii i działań podejmowanych przez naszych prawników.

Pałac Kultury i Nauki – walka o wolną przestrzeń publiczną

W ramach działań pro bono rzuciliśmy rękawicę podmiotom zawłaszczającym przestrzeń publiczną poprzez zastrzeganie zabytków jako znaków towarowych i żądanie opłat za zdjęcia z takimi obiektami.
Na pierwszy ogień poszedł Pałac Kultury i Nauki – wystąpiliśmy do Urzędu Patentowego RP z ponad 100 stronnicowym wnioskiem o unieważnienie rejestracji znaku graficznego z wizerunkiem PKiN. Uważamy, że nie można pobierać opłat za filmowanie obiektów trwale wpisanych w miejski pejzaż, będących częścią naszego dziedzictwa, szczególnie że ustawa o prawie autorskim przewiduje dozwolony użytek w postaci prawa panoramy. 

Szczegóły pod tym linkiem.
Sprawę pilotuje ekipa Tomasz Przybecki, Monika Ratajczak i Magdalena Wilczyńska.

Przekształcenia spółek – wzmożony ruch przez Nowym Ładem?

W maju rząd zapowiedział tzw. „Nowy Ład”, będący pakietem zmian prawnych
w zakresie m.in. polityki fiskalnej pastwa. Wśród licznych zapowiedzianych zmian, znalazła się zapowiedź dotycząca podwyższenia składki na ubezpieczenie zdrowotne. Co istotne, wysokość składki ma być uzależniona od dochodu płatnika, a kwota ta nie będzie mogła być odliczana od podatku (jak ma to miejsce dotychczas), ani też powiązana z planowaną podwyżką tzw. „kwoty wolnej od podatku”.
Wskazane powyżej zmiany najmocniej uderzą w przedsiębiorców prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz zapewne wspólników spółek osobowych.
Zabezpieczeniem, przed koniecznością zapłaty wysokiej składki zdrowotnej, jest przekształcenie jednoosobowej działalności gospodarczej w spółkę kapitałową.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, członek zarządu spółki kapitałowej nie jest obowiązany do uiszczania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Należy także zwrócić uwagę, że spółka kapitałowa znacząco ułatwia sukcesję biznesową dla członków rodziny przedsiębiorcy lub ewentualną sprzedaż przedsiębiorstwa (udziałów lub akcji).
Kancelaria, w ramach oferowanej obsługi prawnej zajmuje się przeprowadzeniem procesu przekształcenia przedsiębiorcy w spółkę kapitałową, świadczy bieżące doradztwo w zakresie zaprojektowania i wdrożenia optymalnej struktury korporacyjnej i stosunków prawnych w spółce kapitałowej. Dbając jednocześnie o kompleksowość świadczonych usług Kancelaria współpracuje z biegłym rewidentem oraz doradcami podatkowymi.

Lex deweloper – obsługa inwestora

Kancelaria zajmuje się przygotowaniem niezbędnej dokumentacji celem uzyskania przez inwestora zgody na przeprowadzenie dużej inwestycji budowlanej w trybie Specustawy mieszkaniowej, ustawy znanej także jako Lex deweloper.
Ustawa z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących – bo taka jest jej pełna nazwa – daje inwestorom możliwość lokowania inwestycji niezależnie od postanowień planu miejscowego, a w niektórych przypadkach także i niezależnie od postanowień studium. Uzyskanie zgody na przeprowadzenie inwestycji w ramach Specustawy mieszkaniowej dokonywane jest w formie uchwały rady gminy, wydawanej na wniosek inwestora. Podjęcie przez radę gminy stosownej uchwały znacząco ułatwia etap uzyskiwania pozwolenia na budowę.
Stosowanie trybu przewidzianego w Lex deweloper, przy zachowaniu odpowiednich wymogów określonych w ustawie, stwarza dla inwestorów nowe, szersze możliwości w porównaniu do prowadzenia inwestycji w oparciu o warunki zabudowy lub zgodnie z postanowieniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Tagi: Lex Deweloper, Specustawa mieszkaniowa, plan miejscowy, warunki zabudowy, uchwała rady gminy, prawo administracyjne, pozwolenie na budowę

Wystąpienie wspólnika ze spółki jawnej i związane z tym rozliczenia

Jedną z obecnie prowadzonych przez Kancelarię spraw jest sprawa dotycząca wystąpienia ze spółki jawnej jednego z jej wspólników i realizacji przysługujących mu w związku z tym roszczeń. Występujący wspólnik jest bowiem uprawniony do żądania wypłaty zysku z działalności spółki za minione lata, który nie został z nim jeszcze rozliczony, może również domagać się uczestniczenia w zysku ze spraw niezakończonych i w tym zakresie przysługuje mu prawo żądania wyjaśnień, rachunków oraz podziału zysku z końcem każdego roku obrotowego. Istotną kwestią jest również rozliczenie udziału kapitałowego występującego wspólnika. Zgodnie art. 65 Kodeksu spółek handlowych w przypadku wystąpienia wspólnika ze spółki wartość udziału kapitałowego wspólnika oznacza się na podstawie osobnego bilansu uwzględniającego wartość zbywczą majątku spółki, a jako dzień bilansowy przyjąć należy ostatni dzień roku obrotowego, w którym upłynął termin wypowiedzenia. W sytuacji, kiedy wystąpienie wspólnika ze spółki, jest wynikiem istniejącego w spółce konfliktu, najczęściej nie można liczyć na współpracę ze strony spółki, która odmawia sporządzenia wspomnianego bilansu bądź ogranicza byłemu wspólnikowi dostęp do dokumentów księgowych spółki, na podstawie których mógłby on zlecić sporządzenie bilansu. Wówczas konieczne staje się skierowanie sprawy na drogę postępowania sądowego, by występujący wspólnik uzyskał należne mu od spółki świadczenia. Kancelaria współpracując z biegłym rewidentem, oferuje pomoc zarówno w negocjacjach przedsądowych, jak i prowadzeniu spraw przed sądem.

Pub1

Ustal, czy będziesz dysponował utworem pracownika
9 kwietnia 2008

Pub2

Eksmisje w praktyce – ocena skutków nowelizacji art. 1046 KPC
2007 rok, Nr 5

Pub3

Umowa z kierownikiem budowy
2008 rok, Nr 50

Naszą zasadą jest bezpośredni kontakt z klientem, dlatego przyjęcie sprawy następuje zazwyczaj w ramach porady prawnej. W wyjątkowych przypadkach możliwe jest uzgodnienie prowadzenia sprawy telefonicznie lub przez e-mail. Jeżeli efektem porady jest powierzenie sprawy kancelarii – porada jest nieodpłatna. W przypadku obsługi prawnej na zasadzie stałego zlecenia możliwe jest przyjęcie następujących systemów wynagrodzenia:
 • wynagrodzenie godzinowe – wszystkie czynności prawników są ewidencjonowanie z wyszczególnieniem danej sprawy oraz poświęconego czasu. Wynagrodzenie miesięczne obliczane jest jako iloczyn godzin poświęconych na obsługę prawną oraz ustalonej w umowie stawki godzinowej,
 • wynagrodzenie ryczałtowe – w umowie z klientem ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe obejmujące pulę godzin do wykorzystania. W razie powierzenia nam zleceń ponad przewidzianą pulę godzin dalsze wynagrodzenie naliczane jest według ustalonej wcześniej stawki godzinowej.
W sprawach szczególnie skomplikowanych albo w razie trudnej sytuacji materialnej klienta możliwe jest ustalenie wynagrodzenia procentowego od sukcesu (success fee) i przystępnego wynagrodzenia ryczałtowego.

Kontakt

ul. Kochanowskiego 4/7 60-844 Poznań
+48 61 840 69 11 +48 61 842 87 06
kancelaria (at) przybecki.pl
782-217-64-96
301327751
PL 47 1140 2004 0000 3802 6670 3438
BRE Bank S.A. INTERNET BANKING, al. Piłsudskiego 3, 90-368 Łódź
SWIFT: BREXPLPWMBK SORT CODE 11402004