Prawo spółek – problemy z dziedziczeniem udziałów

Na zlecenie klientki kancelaria podjęła się uregulowania spraw spadkowych po właścicielu udziałów w kilku spółkach z o.o. Niestety po śmierci spadkodawcy członkowie zarządów spółek sprzeniewierzyli się woli udziałowca i dokonali szeregu transakcji ukierunkowanych na wyprowadzenie majątku ze spółek, polegających m. in. na pozornym obciążeniu nieruchomości oraz na zawarciu pozornych umów sprzedaży udziałów w spółkach – córkach.

Zwrot opłat za przedszkole