Prawo cudzoziemców – legalizacja pobytu

Mec. Przybecki reprezentuje rodzinę ukraińskich przedsiębiorców w postępowaniu imigracyjnym przed Wojewodą Wielkopolskim oraz pomaga jej w przeniesieniu działalności gospodarczej z Ukrainy. Na podstawie ustawy o cudzoziemcach i licznych konsultacji przygotowany został plan działania, który pozwoli rodzinie otrzymać zezwolenie na pobyt a w dalszej perspektywie również zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Elementem działań kancelarii było założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i uzyskanie wszelkich niezbędnych zgód, dokumentów i formalności związanych z przeniesieniem biznesu na terytorium RP.

Nacjonalizacja przedsiębiorstw - korzystna opinia biegłego