TOMASZ PRZYBECKI
07-11-2018

Związki zawodowe – skarga kasacyjna

Kancelaria w imieniu dwóch zakładowych organizacji związkowych złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w sprawie o przekazanie środków na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Pozwany szpital nie dopełnił obowiązku przekazania tych środków. Spór ogniskuje się przede wszystkim wokół kwestii, czy przedstawiciele związków zawodowych podpisali porozumienie dotyczące niedokonywania odpisów na ZFŚS na dwa lata. Rzecz w tym, że dokument porozumienia został jedynie zaparafowany,

a więc w świetle powszechnie przyjętych reguł wykładni, jedynie przygotowany do dalszych negocjacji i ewentualnie podpisu. W złożonej przez kancelarię skardze kasacyjnej podnoszono m. in. argumentację dotyczącą niedopuszczalności uznania paraf na poszczególnych stronach dokumentu za podpis pod jego treścią.