TOMASZ PRZYBECKI
12-06-2015

Zniesławienie – prywatny akt oskarżenia

Dzisiaj odbyła się pierwsza rozprawa w sprawie z prywatnego aktu oskarżenia wniesionego przez klienta kancelarii w sprawie o zniesławienie i znieważenie licznymi wypowiedziami publikowanymi w formie bloga oraz filmów.

Mec. Przybecki przygotował i wniósł do sądu prywatny akt oskarżenia. Coraz częściej do kancelarii zgłaszają się osoby pokrzywdzone wypowiedziami publikowanymi w Internecie, dla których wszczęcie postępowania karnego jest

jedynym skutecznym środkiem służącym ochronie dobrego imienia. W takiej sytuacji prawnicy kancelarii występują w charakterze pełnomocników oskarżyciela prywatnego.