TOMASZ PRZYBECKI
29-03-2012

Zasiedzenie służebności przesyłu – obrona w postępowaniu sądowym

Na zlecenie klienta kancelaria przygotowała stanowisko i pismo procesowe w sprawie z wniosku przedsiębiorstwa energetycznego o zasiedzenie służebności przesyłu na nieruchomości klienta.

W szczególności analizie poddana została kwestia zawieszenia biegu zasiedzenia w okresie do 1990 roku ze względu na uwarunkowania polityczne, jak również kwestie posiadania samoistnego

przez przedsiębiorstwa państwowe do 1990 roku oraz przeniesienie posiadania w ramach komercjalizacji przedsiębiorstw.