TOMASZ PRZYBECKI
30-10-2014

Zasiedzenie – postanowienie sądu I instancji

Po dwuletnim procesie sąd rejonowy uznał racje klienta kancelarii i stwierdził nabycie przez zasiedzenie własności dwóch działek użytkowanych przez rodzinę klienta od wielu lat na poznańskim Szczepankowie. Tabularycznym właścicielem nieruchomości było Miasto Poznań. Postanowienie jest nieprawomocne.