TOMASZ PRZYBECKI
12-08-2014

Zasiedzenie – postanowienie sądu

Nieprawomocnym postanowieniem sąd rejonowy uwzględnił wniosek o stwierdzenie nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Klienci domagali się stwierdzenia zasiedzenia fragmentów trzech działek na terenie Poznania, które ich rodzina użytkuje od lat 20 ubiegłego stulecia. Po dwuletnim postępowaniu dowodowym sąd uznał racje klientów.