TOMASZ PRZYBECKI
28-02-2012

Zasiedzenie – opinia prawna

Na zlecenie spółki inwestycyjnej kancelaria przygotowała obszerny audyt prawny dotyczący krakowskiej nieruchomości, co której istnieje ryzyko zasiedzenia.

Analiza obejmowała w szczególności kwestię samoistności posiadania, ochrony nabywcy w oparciu o rękojmię wiary publicznej ksiąg

wieczystych oraz kwestię dobrej wiary nabywcy działającego w zaufaniu do treści księgi wieczystej.