TOMASZ PRZYBECKI
14-04-2014

Zagospodarowanie przestrzenne – warunki zabudowy dla dużych osiedli

Kancelaria wniosła odwołanie od decyzji Prezydenta Miasta Poznania odmawiającej wydania warunków zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie osiedla domów jednorodzinnych na ponad 130 działkach.

Łączny obszar analizowany wyznaczony zgodnie z przepisami wyniósł ponad 1000 ha. Sprawa jest wielowątkowa i prawnie złożona. W szczególności przedmiotem zainteresowania prawników

kancelarii było uzasadnienie dopuszczalności lokalizacji inwestycji na wielu działkach oraz zdefiniowanie przesłanej kontynuacji funkcji i linii zabudowy dla niestandardowej inwestycji.