TOMASZ PRZYBECKI
07-07-2014

Zagospodarowanie przestrzenne – reprezentacja mieszkańców w sporze z deweloperem

Kancelaria podjęła się reprezentacji mieszkańców domów jednorodzinnych zagrożonych lokalizacją osiedla deweloperskiego w Poznaniu.

Na obecnym etapie sporu przeprowadzona została analiza zasadności wydania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, a w dalszej kolejności wniesione zostanie odwołanie do

Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Równolegle prowadzone są rozmowy z inwestorem.