TOMASZ PRZYBECKI
11-01-2013

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna

Kancelaria przygotowała opinię prawną dla warszawskiej spółki działającej na rynku biogazowni rolniczych.

Przedmiotem analizy były ryzyka związane ze wstrzymaniem postępowania administracyjnego w przedmiocie pozwolenia na budowę, w związku z protestami niektórych właścicieli działek sąsiednich. Problem prawny dotyczył również możliwości wznowienia postępowania

administracyjnego przez właścicieli pominiętych w postępowaniu o warunki zabudowy. Analizie podlegała również prawidłowość umocowania osób reprezentujących państwowe jednostki budżetowe, biorące udział w postępowaniu.