TOMASZ PRZYBECKI
07-01-2014

Zagospodarowanie przestrzenne – opinia prawna

Kancelaria przygotowała ekspertyzę prawną dla grupy mieszkańców Poznania w związku z procedurą nowelizacji studium uwarunkowań i kierunków rozwoju przestrzennego Miasta Poznania.

Klienci zorganizowani w formie stowarzyszenia zakupili grunty przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jednak późniejsza polityka miasta uniemożliwiła im rozpoczęcie inwestycji, a planowane zmiany w studium w ogóle mogą wyłączyć przedmiotowe tereny z zabudowy. Z kolei sama zmiana studium w praktyce

uniemożliwia formułowanie roszczeń odszkodowawczych, co stawia klientów kancelarii w patowej sytuacji. Celem opinii jest zdiagnozowanie stanu prawnego i poszukiwanie rozwiązań umożliwiających wyjście z tej kłopotliwej sytuacji.