TOMASZ PRZYBECKI
08-05-2010

Zagospodarowanie przestrzenne – odszkodowanie od Miasta Poznań za zmiany w planie miejscowym

Na zlecenie spółki z o.o. kancelaria podjęła się reprezentacji w sporze z Miastem Poznań na tle uchwalonego miejscowego planu zagospodarowania Łacina – B w Poznaniu.

Klient jest właścicielem atrakcyjnego gruntu na Ratajach, który w założeniu miał zostać przeznaczony pod zabudowę hotelowo – usługową. Wskutek uchwalenia planu miejscowego przeznaczenie spornego terenu zostało określone jako „zieleń otwarta”, co w praktyce wyłącza jakąkolwiek możliwość zagospodarowania działki. Sytuacja jest tym trudniejsza, że tereny zielone nie podlegają wywłaszczeniu przez gminę, a więc w

konsekwencji właściciel po przyjęciu niekorzystnego planu miejscowego, zostaje z nieruchomością, której nie może wykorzystać ani sprzedać. Kancelaria podjęła się reprezentacji właściciela działki w procesie o przymusowy wykup nieruchomości albo zapłatę odszkodowania. Taką możliwość stwarzają przepisy ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.