TOMASZ PRZYBECKI
03-01-2011

Umowy przedwstępne – bezczynność dewelopera

Klient kancelarii zawarł umowę przedwstępną z deweloperem, w której ten zobowiązał się do sprzedaży lokalu użytkowego oraz spełnienia szeregu innych obowiązków obejmujących m. in. uzyskanie zgody pozostałych właścicieli lokali na prowadzenie działalności handlowej w lokalu oraz sprzedaż lokalu.

Umowa została zawarta w formie aktu notarialnego. Mimo wielokrotnych monitów deweloper nie przystąpił do umowy przyrzeczonej. Kancelaria na zlecenie klienta podjęła się sprawy

sądowej o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli na podstawie art. 390 par. 2 KC w zw. z art. 64 KC.