TOMASZ PRZYBECKI
19-01-2012

Umowy o prace projektowe – sukces w pierwszej instancji

Po przeszło rocznym procesie przed Sądem Okręgowym w Poznaniu zapadł wyrok korzystny dla klienta kancelarii pozwanego przez podwykonawcę o zapłatę kilkuset tysięcy złotych za usługi związane z podwykonawstwem projektów budowlanych.

Spornym zagadnieniem był m. in. zarzut przedawnienia powiązany z kwestią terminy wykonania dzieła oraz podstawy do miarkowania

kary umownej. Sąd I instancji podzielił argumentację kancelarii i oddalił powództwo. Wyrok jest nieprawomocny.