TOMASZ PRZYBECKI
16-11-2019

Spółki S24 – coraz większe zainteresowanie klientów

Kancelaria posiada duże doświadczenie w procedurze rejestracji spółki przez s24. Wyjaśniamy jakie możliwości daje system S24 oraz jak wygląda tryb rejestracji spółki on-line.

Możliwość utworzenia spółki za pomocą internetowego wzorca jest ułatwieniem dla przedsiębiorców. System zakłada brak konieczności udziału notariusza, a cały proces rejestracji odbywa się on-line. W związku z tym przyspiesza i upraszcza rejestrację, a także obniża jej koszty. Aby założyć spółkę w systemie S24, należy założyć konto na stronie: https://ekrs.ms.gov.pl/s24/.

Przedsiębiorca decydując się na skorzystanie z tego trybu, musi jednak pamiętać o ograniczeniach. Za pomocą systemu S24 możliwe jest jedynie utworzenie spółki jawnej, spółki komandytowej oraz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wskazany tryb nie jest przewidziany dla spółki partnerskiej, komandytowo-akcyjnej oraz akcyjnej.

Swoboda ustalenia treści umowy jest ograniczona. Przedsiębiorcy mają możliwość wykorzystania wyłącznie wzorcowych postanowień umowy spółki. Wzory te są proste i nie przewidują żadnych skomplikowanych postanowień umownych.

Przykładowo, nie można wprowadzić do umowy postanowień dotyczących podwyższenia kapitału zakładowego bez zmiany umowy spółki. W konsekwencji stworzona umowa spółki może nie zapewniać przedsiębiorcom możliwości wprowadzenia regulacji niezbędnych do zrealizowania pomysłu biznesowego. Ponadto system S24 nie dopuszcza możliwości wniesienia wkładów niepieniężnych.  Skutkować to może koniecznością zmiany umowy spółki i rejestracją tych zmian w rejestrze.

Wniosek rejestrowy powinien zostać rozpoznany w terminie jednego dnia roboczego od daty wpływu. Jednak z uwagi na duże zainteresowanie tą formą zawarcia umowy spółki, czas rozpoznania wniosku wydłuża się do kilku dni roboczych. Nadal jest to jednak dużo szybsze rozwiązanie, niż tradycyjna papierowa rejestracja.