TOMASZ PRZYBECKI
16-02-2012

Służebność przesyłu – roszczenia deweloperów

Na zlecenie poznańskiej spółki deweloperskiej kancelaria wystąpiła przeciwko operatorowi dużej magistrali wodociągowej z roszczeniami z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości w latach ubiegłych.

Roszczenia klienta wynikają z faktu, że przez jego grunt inwestycyjny przebiega magistrala wodociągowa, a więc z jej strefie ochronnej grunt nie może być wykorzystywany zgodnie z przeznaczeniem (budownictwo mieszkaniowe

wielorodzinne). We współpracy z rzeczoznawcami majątkowymi kancelaria będzie prowadzić negocjacje, a w razie ich niepowodzenia wejdzie na drogę sądową.