TOMASZ PRZYBECKI
06-11-2012

Służebność przesyłu – nowa sprawa przeciwko operatorowi wodociągu

Kancelaria podjęła się reprezentacji trzech właścicieli sąsiadujących ze sobą nieruchomości w sprawie przeciwko operatorowi magistrali wodociągowej położonej na terenie Poznania.

Po przeprowadzonych analizach i konsultacjach z rzeczoznawcami ustalono ostateczne wartości roszczeń z tytułu wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu oraz za bezumowne korzystanie z nieruchomości.

W najbliższych dniach złożone zostanie wezwanie do przedsiębiorstwa przesyłowego, a w razie niepowodzenia negocjacji wniesiony zostanie pozew.