TOMASZ PRZYBECKI
08-10-2013

Służebność przesyłu – linia wysokiego napięcia

Kancelaria wystąpiła do sądu z wnioskiem o ustanowienie służebności przesyłu oraz z pozwem o zapłatę wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez operatora linii elektroenergetycznej w jednej z podpoznańskich gmin. Roszczenia zostały skalkulowane w porozumieniu z rzeczoznawcami majątkowymi. Specyfika sprawy polega na tym, że bezprawne posadowienie linii wysokiego napięcia pozbawiło klienta możliwości korzystania z całej działki, mimo że strefa ochronna linii jest węższa.