TOMASZ PRZYBECKI
23-04-2015

Służebność drogi koniecznej – ostatnia szansa inwestora

Na zlecenie właścicieli szeregu działek budowlanych w jednej z podpoznańskich gmin kancelaria przygotowuje wniosek do sądu rejonowego o ustanowienie służebności drogi koniecznej, bez której niemożliwy jest pełny dojazd do działek inwestorów.

Istniejąca droga wewnętrzna jest zbyt wąska, aby zapewnić nieruchomości władnącej prawidłowy i zgodny z prawem budowlanym dojazd do planowanych obiektów budowlanych, dlatego konieczne jest ustanowienie służebności drogi koniecznej polegającej na poszerzeniu istniejącej drogi wewnętrznej należącej do klientów.

Jeżeli negocjacje z właścicielem nieruchomości sąsiednich nie przyniosą konstruktywnych rozwiązań, jedynym wyjściem pozostanie wszczęcie postępowania sądowego.