TOMASZ PRZYBECKI
17-12-2012

Skarga pauliańska – ucieczka z majątkiem

Kancelaria przygotowała w imieniu klienta pozew o uznanie za bezskuteczną umowy sprzedaży nieruchomości (skarga pauliańska). Dłużnik klienta, mając świadomość grożącej mu egzekucji zbył jedyny istotny składnik swojego majątku. Konieczne stało się zatem wystąpienie do sądu, który w szybkim terminie zabezpieczył powództwo.