30-05-2020

Reprywatyzacja – ugoda

Kancelaria doprowadziła do zawarcia ugody przez spadkobierców przedwojennego właściciela nieruchomości z użytkownikiem wieczystym nieruchomości.

Zawarcie ugody było poprzedzone uzyskaniem przez Kancelarię decyzji Wojewody Wielkopolskiego stwierdzającej, że położony w miejscowości w południowej Wielkopolsce zespół pałacowo-parkowy nie podpadał pod działanie przepisów dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej.

W ramach ugody spadkobiercy przedwojennego właściciela otrzymali wynagrodzenie pieniężne tytułem zrzeczenia się roszczeń związanych z przedmiotową nieruchomością. Zakończenie sprawy w formie ugody pozwoliło uniknąć wieloletniego procesu przed sądem.