TOMASZ PRZYBECKI
25-04-2014

Reprywatyzacja – pozytywna decyzja wojewody

Spadkobiercy przedwojennych właścicieli zespołu pałacowo parkowego reprezentowani przez kancelarię uzyskali pozytywną decyzję wojewody stwierdzającą, że zespół pałacowo-parkowy nie był objętym działaniem przepisów dekretu o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Po przesłuchaniu licznych świadków oraz przeprowadzeniu dowodu z archiwalnych dokumentów uznano argumentację kancelarii, że część rezydencjonalna majątku była niezależna

od części folwarcznej i jako taka nie mogła być wykorzystana na cele reformy rolnej. Decyzja nie jest ostateczna.