TOMASZ PRZYBECKI
11-07-2012

Reprywatyzacja – postępowania przed wojewodą

Kancelaria opracowała i złożyła do wojewody wielkopolskiego wnioski dotyczące trzech zespołów parkowo-pałacowych.

Celem wszczętych postępowań jest uzyskanie decyzji administracyjnej stwierdzającej, że część rezydencjonalna dawnych majątków ziemskich nie podpadała pod przepisy dekretu o

przeprowadzeniu reformy rolnej. Uzyskanie pozytywnych decyzji umożliwia rozpoczęcie starań o wpis dawnych właścicieli do księgi wieczystej.