TOMASZ PRZYBECKI
08-05-2010

Rejestracja organizacji pożytku publicznego

Kancelaria podjęła się doradztwa i reprezentacji w procesie przyznania stowarzyszeniu rejestrowemu statusu organizacji pożytku publicznego.

Zadaniem kancelarii jest dostosowanie statutu stowarzyszenia do surowych wymagań, jakie przepisy nakładają na opp, a następnie przeprowadzenie zmian w statucie.

Po uchwaleniu stosownych zmian konieczne będzie zarejestrowanie znowelizowanego statutu w Krajowym Rejestrze Sądowym.