TOMASZ PRZYBECKI
25-06-2010

Reforma rolna – zwrot gruntów w Strzeszynie

Kancelaria przygotowuje opinię prawną na zlecenie spadkobierców przedwojennego właściciela gruntów rolnych w Strzeszynie (obecnie dzielnica Poznania).

Sprawa jest o tyle ciekawa, że nabycie gruntów nastąpiło w 1939 roku na podstawie ówcześnie obowiązującej ustawy z dnia 28 grudnia 1925 roku o wykonaniu reformy rolnej (Dz. U. R. P. Nr 1, poz. 1 z 1926 r.), natomiast odebranie tych samych gruntów po wojnie nastąpiło również pod pretekstem przeprowadzenia reformy rolnej, tyle że na podstawie przepisów dekretu PKWN z dnia 6 września 1994 roku o przeprowadzeniu reformy rolnej.

Na zlecenie klientów kancelaria przygotowuje skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na jedną z decyzji wydanych dotychczas w sprawie oraz generalna koncepcję dalszego postępowania, którego efektem ma być wpis własności spadkobierców do ksiąg wieczystych.