TOMASZ PRZYBECKI
09-03-2017

Prawo rzeczowe – zasiedzenie działek miejskich

Kancelaria uzyskała dla klienta prawomocne postanowienie o nabyciu prawa własności nieruchomości przez zasiedzenie.

Toczące się przed poznańskim sądem postępowanie dotyczyło działki w południowej części Poznania, której tabularycznymi właścicielami pozostawali kolejno Skarb Państwa i Miasto Poznań, a która od ponad czterdziestu lat znajdowała się w posiadaniu klienta kancelarii i była przez niego traktowana jako część własnej nieruchomości gruntowej.

Figurujący w księdze wieczystej jako kolejni właściciele Skarb Państwa i Miasto Poznań przez dziesięciolecia nie zgłaszali żadnych roszczeń wobec działki i nigdy nie wykonywali żadnych uprawnień właścicielskich. Dopiero niedawne wizje terenowe przeprowadzone przez służby miejskie ujawniły niezgodność wpisów w księgach

wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym, stąd niezbędne było podjęcie obrony swych praw właścicielskich przez klienta kancelarii. To już kolejne pozytywne orzeczenie w postępowaniu o stwierdzenie zasiedzenia nieruchomości położonej wzdłuż tej samej ulicy, uzyskane przez kancelarię.

W tym rejonie występują liczne problemy związane ze stosunkami własnościowymi, wynikające z nieuporządkowanego stanu prawnego poszczególnych nieruchomości. Nie jest wykluczone, że dalsze wizje terenowe wywołają potrzebę podjęcia obrony swego prawa własności przez kolejnych uprawnionych.