TOMASZ PRZYBECKI
16-12-2016

Pozew przeciwko gowork.pl

Kancelaria wniosła pozew do Sądu Okręgowego w Poznaniu przeciwko portalowi gowork.pl. w związku z naruszeniem dóbr osobistych klienta.

Mec. Przybecki reprezentuje dużą spółkę, która na drodze sądowej postanowiła wyegzekwować od administratora portalu moderowanie wpisów naruszających renomę spółki. Portal gowork.pl jest rozbudowanym forum internetowym, które w założeniu ma umożliwiać kandydatom na pracowników wymianę informacji na temat potencjalnych pracodawców. Nie kwestionując konstytucyjnie gwarantowanej wolności

wypowiedzi i prawa do rzeczowej krytyki, klient kancelarii domaga się aby administrator treści nie pozwalał na publikację tych wpisów, które w ewidentny sposób naruszają dobra osobiste spółki lub nie dają się zweryfikować w kategorii prawda/fałsz. W pozwie sformułowano roszczenia o zaniechanie naruszeń, publikację oświadczeń oraz zapłatę kwoty pieniężnej tytułem zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.