TOMASZ PRZYBECKI
06-10-2010

Polityka mieszkaniowa – odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego

W poznańskim wydanie Gazety Wyborczej ukazał się interesujący tekst dotyczący polityki Miasta Poznań w zakresie dostarczania lokali socjalnych.

Kontrowersje budzi fakt, że nawet w najbardziej oczywistych przypadkach Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych nie chce prowadzić negocjacji co do wysokości odszkodowania należnego właścicielom kamienic i zmusza ich do

kierowania sprawy na drogę sądową. Co najmniej dyskusyjne jest czy taka polityka nie naraża budżetu Miasta na dodatkowe, często niepotrzebne, koszty.