TOMASZ PRZYBECKI
MONIKA RATAJCZAK
MAGDALENA WILCZYŃSKA
20-09-2021

Pałac Kultury i Nauki – walka o wolną przestrzeń publiczną

W ramach działań pro bono rzuciliśmy rękawicę podmiotom zawłaszczającym przestrzeń publiczną poprzez zastrzeganie zabytków jako znaków towarowych i żądanie opłat za zdjęcia z takimi obiektami.

Na pierwszy ogień poszedł Pałac Kultury i Nauki – wystąpiliśmy do Urzędu Patentowego RP z ponad 100 stronnicowym wnioskiem o unieważnienie rejestracji znaku graficznego z wizerunkiem PKiN. Uważamy, że nie można pobierać opłat za

filmowanie obiektów trwale wpisanych w miejski pejzaż, będących częścią naszego dziedzictwa, szczególnie, że ustawa o prawie autorskim przewiduje dozwolony użytek w postaci prawa panoramy.