TOMASZ PRZYBECKI
06-05-2010

Odszkodowanie za wypadek w czasie Misterium Męki Pańskiej

Kancelaria podjęła się reprezentacji fotoreportera, który doznał licznych obrażeń ciała w czasie prób do Misterium Męki Pańskiej 2010, które odbyło się na poznańskiej Cytadeli.

Dzisiaj wysłane zostało do organizatorów wstępne pismo określające roszczenia naszego klienta. Dotychczasowe działania nie doprowadziły do uzgodnienia stanowisk poszkodowanego i strony kościelnej. Przy okazji sprawy odszkodowawczej pojawiło się ciekawe zagadnienie. Według informacji uzyskanych przez kancelarię Misterium nie zostało zgłoszone w Urzędzie Miasta jako

impreza masowa w rozumieniu ustawy z dnia 20 marca 2009 roku o bezpieczeństwie imprez masowych. Otwartym pozostaje pytanie czy zapisy konkordatu wyłączają przepisy powyższej ustawy i zwalniają organizatorów od obowiązku uzyskania zezwolenia na organizację imprezy masowej.