TOMASZ PRZYBECKI
19-03-2012

Odszkodowanie za plan miejscowy – przygotowanie pozwu

Kancelaria po konsultacjach z rzeczoznawcami przygotowała pozew przeciwko jednej z podpoznańskich gmin o odszkodowanie za spadek wartości nieruchomości wskutek uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (art. 36 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).

Zapisy nowego planu miejscowego uniemożliwiają korzystanie przez klientów z ich nieruchomości w dotychczasowy sposób. Ponieważ negocjacje z

gminą nie doprowadziły do zawarcia ugody konieczne stało się wystąpienie do sądu.