TOMASZ PRZYBECKI
11-10-2011

Nieuczciwa konkurencja – przejęcie pracowników i kontrahentów

Kancelaria wszczęła postępowanie przeciwko przedsiębiorcy, który dopuścił się szeregu czynów nieuczciwej konkurencji względem klientki polegających m. in. na przejęciu jej pracowników oraz większości kontrahentów.

Wystosowane zostało wezwanie do zaniechania naruszeń, złożenia stosownych oświadczeń w prasie oraz naprawienia szkody. Obecnie kończą się prace nad wyliczeniem szkody, co wymaga

współpracy z biegłymi księgowymi i ekonomistami. W najbliższych tygodniach złożony zostanie pozew.