TOMASZ PRZYBECKI
24-07-2014

Nacjonalizacja – pozew o odszkodowanie

Kancelaria wniosła do Sądu Okręgowego w Warszawie pozew przeciwko Skarbowi Państwa o odszkodowanie za przedsiębiorstwo znacjonalizowane w latach 50 ubiegłego stulecia.

Spadkobiercy dawnego właściciela fabryki domagają się rekompensaty za bezprawną nacjonalizację. Wcześniej uzyskali na drodze administracyjnej decyzję stwierdzającą, że

nacjonalizacja dokonana została z naruszeniem prawa, co otworzyło drogę do przypisania Skarbowi Państwa odpowiedzialności deliktowej.