TOMASZ PRZYBECKI
18-02-2014

Klauzule niedozwolone – weryfikacja regulaminów sklepów internetowych

Kancelaria zakończyła prace nad treścią regulaminów kilku sklepów internetowych ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych klauzul niedozwolonych.

Największe problemy pojawiają się, gdy klientami sklepu są zarówno konsumenci, jak i przedsiębiorcy – wówczas konieczne jest stworzenie uniwersalnego regulaminu obejmującego obie kategorie. Nie jest sztuką uniknięcie klauzul niedozwolonych wpisanych na listę prowadzoną przez Prezesa UOKiK.

Większym wyzwaniem jest przewidzenie które zapisy mogą stać się przedmiotem zainteresowania UOKiK w przyszłości i jednocześnie stać się powodem kosztownej przegranej przed Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów w Warszawie.