TOMASZ PRZYBECKI
31-05-2012

Grunty rolne – pierwsza rozprawa

Dzisiaj odbyła się pierwsza rozprawa w postępowaniu o zniesienie współwłasności gruntów rolnych i budowlanych w jednej z podpoznańskich gmin.

Kancelaria reprezentuje współwłaścicieli reprezentujących 50% udziałów. Spór jest skomplikowany ze względu na zróżnicowane

przeznaczenie i położenie gruntów oraz na bardzo dużą liczbę uczestników postępowania (48 osób).