TOMASZ PRZYBECKI
29-04-2019

Fundusze unijne – pozew za bezzasadne pomniejszenia dofinansowania

Dzisiaj kancelaria wniosła do Sądu Okręgowego w Poznaniu pozew przeciwko Województwu Wielkopolskiemu jako operatorowi WRPO.

Działając w imieniu spółki produkcyjnej z branży spożywczej domagamy się od operatora funduszy unijnych wypłaty pełnego dofinansowania wynikającego z umowy zawartej z beneficjentem. Pozew okazał się konieczny, ponieważ instytucja

zarządzająca bezzasadnie zakwestionowała 10% kosztów kwalifikowalnych i w konsekwencji, powołując się na stwierdzoną nieprawidłowość pomniejszyła kwotę dofinansowania. Czekamy na pierwszą rozprawę.