TOMASZ PRZYBECKI
07-07-2015

Architektura – kolejna rozprawa w Krakowie

Dziś przed Sądem Okręgowym w Krakowie odbyła się kolejna rozprawa przeciwko klientowi kancelarii o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego na kwotę kilkuset tysięcy złotych.

Jest to element wieloletniego sporu między dwiema spółkami projektowymi tworzącymi onegdaj konsorcjum projektowe powołane do realizacji dużego obiektu widowiskowego. Spór ogniskuje się wokół zasadności potrąceń

dokonanych przez powódkę, wykonawstwa zastępczego i wielu skomplikowanych kwestii związanych z prawem budowlanym i prawem zamówień publicznych.