TOMASZ PRZYBECKI
SARA TIL DĄBROWSKA
25-05-2023

Naczelny Sąd Administracyjny uwzględnił skargę kasacyjną

Naczelny Sąd Administracyjny ogłosił wyrok w sprawie reprezentowanej przez nas firmy deweloperskiej i – uwzględniając naszą skargę kasacyjną – uchylił zaskarżony wyrok WSA w Warszawie oraz poprzedzające go decyzje administracyjnie.

W imieniu dewelopera walczyliśmy z decyzją stwierdzającą nieważność pozwolenia na budowę osiedla, która została wydana już po jego wybudowaniu i oddaniu do użytku. Wyrok jest korzystny zarówno dla mieszkańców, jak i samego dewelopera. W ocenie prawników kancelarii od początku nie było podstaw do stwierdzenia

nieważności decyzji PNB, a ewentualne błędy organu administracji budowlanej przy wydawaniu decyzji nie powinny prowadzić do unicestwienia już zrealizowanej i użytkowanej inwestycji. Zespołem kancelarii kierowała adwokat Sara Til Dąbrowska – gratulacje!