Zapis testamentowy a prawo do zachowku

Klientka kancelarii została wezwana do wykonania zapisu testamentowego polegającego na ustanowieniu prawa użytkowania na udziale w nieruchomości, który przypadł jej w spadku. W ocenie prawników kancelarii nie ma podstaw do wykonaniu zapisu ze względu na jego niejasne sformułowanie uniemożliwiające jakąkolwiek wykładnię. Ponadto uprawniony z zapisu nie chce spełnić świadczenia pieniężnego wynikającego z art. 998 par. 1 Kodeksu cywilnego, zgodnie z którym nie można nikogo obciążyć zapisem ponad przysługujące mu prawo do zachowku. W razie niepowodzenia negocjacji wszystkie te kwestie zostaną zweryfikowane przez sąd.

Obrót nieruchomościami - skomplikowana sprzedaż strychu w kamienicy