Wspólnoty mieszkaniowe – pozew przeciwko wspólnocie pozbawionej zarządu

Kancelaria reprezentuje członka wspólnoty mieszkaniowej w sprawie o uchylenie uchwał. Przypadek jest o tyle ciekawy, że od jakiegoś czasu wspólnota nie ma skutecznie wybranego zarządu, a wszelkie późniejsze czynności były podejmowane przez osoby, które w istocie nie są członkami zarządu. Taki stan rzeczy wymusza wiele ciekawych rozwiązań w sferze procesowej.

Zniesienie współwłasności gruntów rolnych i mieszkaniowych