Reprywatyzacja – galeria malarstwa

Kancelaria nawiązała współpracę ze spadkobiercami przedwojennych właścicieli ziemskich we wszystkich możliwych aspektach prawnych związanych z restytucją mienia. W szczególności przedmiotem działań kancelarii będzie prowadzenie postępowań o zwrot zespołów pałacowo-parkowych, obsługa transakcji związanych z gruntami rolnymi oraz niezwykle ciekawa prawnie sprawa galerii malarstwa założonej w XIX wieku, obecnie znajdującej się w zasobach Skarbu Państwa.

Służebność przesyłu - zarzuty do opinii biegłego