TOMASZ PRZYBECKI
12-06-2024

VAT w koprodukcji filmowej

Omawiamy kolejną interpretację podatkową dotyczącą podatku VAT w relacjach między producentem i koproducentem. Temat wprawdzie z końca 2023, ale w naszej ocenie warty wzmianki.

Jako kancelaria doradzamy producentom filmowym na wszystkich etapach produkcji, pomagamy również ułożyć relacje między producentem a pozostałymi podmiotami tworzącymi strukturę finansową danej produkcji. W projektach z dominującym udziałem polskich podmiotów jednym z ważniejszych problemów do rozwiązania są podatki. Szczególnie istotne jest jak traktować przepływy pomiędzy producentem i koproducentami. Odwieczny dylemat sprowadza się do pytania czy taką relację gospodarczą należy ujmować jako (1) wspólne przedsięwzięcie biznesowe zbliżone do konsorcjum czy też jednak jako (2) wzajemne świadczenie usług pomiędzy producentem i koproducentem, gdzie koproducent wnosi wkład produkcyjny, otrzymując w zamian udział w majątkowych prawach autorskich do utworu audiowizualnego, a czasem również do utworów wkładowych takich jak np. scenariusz. Podejście (1) oznacza w skrócie brak podatku od towarów i usług, a podejście (2) prowadzi do przeciwnych wniosków. W branży dominuje bezpieczniejsze podejście zakładające opodatkowanie VAT ale z różnych względów rozwiązanie nievatowskie może być korzystne. Nieliczne interpretacje podatkowe i skąpe orzecznictwo również nie ułatwiają sprawy, bo jak to w życiu bywa mamy interpretacje takie i mamy interpretacje odmienne. Jak więc żyć?

Z pomocą przychodzi nam interpretacja podatkowa z dnia 23.10.2023 nr 0113-KDIPT1-2.4012.567.2023.2.KW, w której znajdziemy wyjątkowo obszerny i szczegółowy opis planowanej produkcji filmowej. Wbrew stanowisko producenta i koproducenta, fiskus uznał, że jest to współpraca gospodarcza, w której świadczenia obu stron są opodatkowane VAT, a każdy z podmiotów winien wystawić fakturę. Warto zapoznać się z uzasadnieniem, gdzie przytaczane są liczne wcześniejsze orzeczenia.

Z naszej prawno-podatkowej perspektywy wspomniana wyżej interpretacja wskazuje na jeden podstawowy wniosek praktyczny: nawet najmniejsze detale w relacji producent-koproducent mogę mieć wpływ na to jaką kwalifikację przyjmą organy skarbowe, a jeśli już zdecydujemy się na wystąpienie z wnioskiem o interpretację podatkową, to każdy podawany przez nasz szczegół planowanego przedsięwzięcia może decydować o kierunku wydawanego rozstrzygnięcia.