06-06-2023

Zwrot uzdrowiska. Bliżej początku czy końca?

Po ponad 6 latach walki w postępowaniach administracyjnych dziś uzyskaliśmy dla naszych klientów ostateczną decyzję w sprawie zwrotu majątku Iwonicz-Zdrój.

Kancelaria, występując w imieniu spadkobierców przedwojennego właściciela nieruchomości i wnosząc w ich imieniu odwołanie od częściowo niekorzystnej decyzji organu I instancji, uzyskała decyzję Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwzględniającą w całości odwołanie na korzyść klientów Kancelarii. Decyzja organu II instancji stwierdza, że położony w miejscowości w woj. podkarpackim zespół pałacowo-parkowy Iwonicz-Zdrój oraz kompleks uzdrowiskowy w całości nie podpadał pod działanie przepisów dekretu PKWN o przeprowadzeniu reformy rolnej. Minister orzekł, że nieruchomość ta nie miała charakteru rolnego i nie mogła zostać przejęta przez Skarb Państwa po zakończeniu II Wojny Światowej. Decyzja jest ostateczna, choć stronom przysługuje jeszcze droga przed sądami administracyjnymi.

Ze względu na znaczny upływ czasu od bezprawnego przejęcia majątku przez PRL oraz przede wszystkim z powodu licznych aktów komunalizacyjnych obejmujących majątek klientów, korzystna decyzja o niepodpadaniu pod dekret raczej nie będzie oznaczać szczęśliwego końca starań o odzyskanie dóbr rodzinnych. Decyzja taka będzie raczej prejudykatem w dalszych postępowaniach sądowych, w tym sprawach odszkodowawczych. Nie jest łatwo uzyskać słuszne zadośćuczynienie za bezprawne działanie państwa.