TOMASZ PRZYBECKI
25-04-2011

Zwrot opłat za przedszkole

Kancelaria Tomasz Przybecki wspólnie z Kancelarią Konieczny-Polak prowadzi sprawę ponad 80 osób przeciwko jednej z wielkopolskich gmin o zwrot opłat za przedszkole dotyczące dodatkowych zajęć.

Wojewódzki Sad Administracyjny w Poznaniu unieważnił uchwałę rady gminy regulującą odpłatność za dodatkowe świadczenia w przedszkolach publicznych. Orzeczenie to otwiera

drogę do dochodzenia zwrotu wpłaconych należności przez dziesiątki osób. W razie niepowodzenia negocjacji ugodowych sprawa zostanie skierowana do sądu.