TOMASZ PRZYBECKI
11-10-2010

Zniesienie współwłasności przy podziale majątku małżeńskiego

Kancelaria podjęła się reprezentacji klienta, który nabył udział w nieruchomości od jednego z rozwiedzionych małżonków.

Ponieważ między byłymi małżonkami toczy się postępowanie sądowe o podział majątku wspólnego, kancelaria w imieniu nabywcy przystąpiła do powyższej sprawy. Niewątpliwie nabywca udziału w nieruchomości należącej do rozwiedzionych małżonków ma interes prawny upoważniający go do udziału w sprawie. W przedmiotowym postępowaniu konieczne

będzie również rozstrzygnięcie, czy w orzeczeniu kończącym możliwe jest również zniesienie współwłasności i fizyczny podział nieruchomości obejmujący zarówno podział majątku wspólnego małżeńskiego oraz zniesienie współwłasności pomiędzy trojgiem współwłaścicieli.