TOMASZ PRZYBECKI
10-03-2010

Zasiedzenie lasu – czy Skarb Państwa odbierze własność terenów leśnych?

Kancelaria przystąpiła do sprawy o zasiedzenie prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Szamotułach.

Wnioskodawca – nadleśnictwo z terenu zachodniej Wielkopolski dochodzi przed sądem stwierdzenia, że Skarb Państwa nabył przez zasiedzenie własność lasu o powierzchni ok. 10 ha. Kancelaria reprezentuje spadkobierców przedwojennych właścicieli lasu, którzy do dziś widnieją w księdze wieczystej. W analogicznej sprawie prowadzonej w latach 2000-2003 spadkobiercy rodu Habsburgów uzyskali korzystne orzeczenia i uniknęli zasiedzenia Skarbu Państwa (wyroki Sądu Najwyższego w sprawach V CK 13/03 i V CK 24/03).

Wówczas sądy wszystkich instancji zajęły stanowisko, że posiadanie Skarbu Państwa

wykonywane w ramach tzw. imperium (działania władczego) nie może prowadzić do zasiedzenia. W międzyczasie pogląd ten został przełamany w uchwale pełnego składu Izby Cywilnej SN (III CZP 30/07), która przesądza, że również jednostki organizacyjne Skarbu Państwa mogą być posiadaczami samoistnymi zdolnymi do zasiedzenia. Kolejna rozprawa wyznaczona została na dzień 23 marca 2010 roku. W dniu 22 października 2010 roku sąd zamknął rozprawę. Ogłoszenie orzeczenia odbędzie się 5 listopada 2010 roku.