TOMASZ PRZYBECKI
07-09-2019

Zasiedzenie – kolejna sprawa prowadzona przez kancelarię

Kancelaria przyjęła kolejną sprawę o zasiedzenie.

Żądanie wniosku dotyczy nabycia własności przez zasiedzenie udziałów w prawie własności zabudowanych nieruchomości gruntowych oraz prawa własności nieruchomości gruntowych, na których znajduje się dom rodzinny zakupiony przez klientów Kancelarii w latach osiemdziesiątych oraz część ogrodu w centralnej dzielnicy Poznania.

Przygotowany i złożony przez Kancelarię wniosek o stwierdzenie zasiedzenia obejmuje fragmenty czterech połączonych przestrzennie i funkcjonalnie działek położonych na terenie Poznania, które Klienci posiadają samoistnie od ponad trzydziestu lat.

Tabularycznymi współwłaścicielami nieruchomości, na których stoi dom byli kolejno Skarb Państwa i Miasto Poznań natomiast właścicielami nieruchomości, na których znajduje się ogród były osoby fizyczne. Co najmniej od momentu zakupu domu nie wykonywali oni żadnych uprawnień właścicielskich co do nieruchomości.

Sprawa obecnie toczy się przed sądem I instancji – pierwsza rozprawa odbędzie się w październiku. Wielokrotnie zdarza się, że nawet w centrum Miast status prawny gruntów daleki jest od uporządkowanego, a jedynym sposobem regulacji jest procedura zasiedzeniowa.