TOMASZ PRZYBECKI
20-06-2014

Zamówienia publiczne – zarzut rażąco niskiej ceny

Kancelaria w imieniu wykonawcy przygotowała wyjaśnienia złożone na wniosek zamawiającego co do rażąco niskiej ceny ofertowej.

Istota sprawy polegała na odpowiednim rozgraniczeniu pojęcia rażąco niskiej ceny oraz ceny uzasadnionej zastosowaną w ofercie technologią i oficjalnym cennikami.

Wyjaśnienia klienta zostały zaakceptowane, co doprowadziło do korzystnego rozstrzygnięcia przetargu.